Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

V piatok 15. mája 2020 odišla jedna z našich dodávok rúšok až k štyrom slovenským organizáciám, ktoré požiadali o pomoc tohto segmentu. Dodávka bola zaslaná cez iniciatívu "Kto pomôže Slovensku?", ktorá je akýmsi koordinátorom zdravotníckej pomoci mimo štátu.

Túto iniciatívu "Kto pomôže Slovensku?" založila skupina slovenských podnikateľov a firiem za účelom pomôcť v čase pandémie koronavírusu zdravotníkom v prvom kontakte. Za vyzbierané peniaze od darcov sa nakupujú rúška, rukavice, respirátory, štíty, dezinfekčné prostriedky, bezkontaktné teplomery, celotelové obleky či čističe vzduchu pre nemocnice, zdravotnícke zariadenia, domovy sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov. Prijímajú sa aj nefinančné dary a práve takýto poslala naša škola tejto iniciatíve.

Už teraz vieme, že naše rúška sú určené pre štyri zdravotnícke zariadenia. Ide o Privátnu ambulanciu Podbreziny v Liptovskom Mikuláši, pre dve ambulancie, v Košiciach a v Ždani a pre Centrum pre deti a rodiny v Senci. Toto centrum je špeciálne liečebno-výchovné zariadenie pre deti s poruchami správania, poruchami učenia a poruchami emocionálneho a sociálneho vývinu vo veku 11 – 18 rokov. Celkovo do týchto zariadení bolo zaslaných vyše 200 rúšok.