Žiaci, ktorí neboli prijatí v riadnom termíne na žiadnu strednú školu, sa stále môžu dostať k nám na tieto odbory.
 
Termín, dokedy je potrebne poslať prihlášku je  19. júna 2020
 

2478F           10 strojárska výroba
 
3152H02        4 krajčír - dámske odevy
 
3178F            5 výroba konfekcie
 
3383F            8 spracúvanie dreva
 
3661H            3 murár
 
3686F            8 stavebná výroba
 
6444H            1 čašník, servírka