Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

V sobotu 11. júla 2020 sa uskutočnilo na hradnom nádvorí v Kežmarku podujatie Festival za €uro. Bolo to náhradné podujatie za neuskutočnený festival remesiel Európske ľudové remeslo 2020.

Festival za €uro ponúkol nielen ukážky niekoľkých remeselníkov, ale od predpoludnia do večera aj bohatý kultúrny program.

Naša škola sa tomto celomestskom podujatí aktívne zúčastnila a to ukážkou niekoľkých remeselníckych zručností. Išlo o paličkovanie a šitie. Okrem ukážky remesiel ponúkla škola návštevníkom festivalu aj širokú paletu výrobkov, ktoré sa vyrábajú na našich elokovaných pracoviskách.

Priamou účasťou na Festivale za €uro naša škola potvrdila, že vie byť na celomestských podujatiach vítaným spestrením pre návštevníkov, ktorí si vedia nájsť i v našom stánku zaujímavé inšpirácie a výrobky.