Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Aj naša škola si uctieva pamiatku rómskeho holokaustu, keď pred 76 rokmi došlo k masovému vyvraždeniu stoviek Rómov v koncentračných táboroch počas druhej svetovej vojny. Stotožňujeme sa so slovami prezidentky Slovenskej republiky, ktorá pri príležitosti tohto výročia sa k bčanom Slovenska prihovorila týmito slovami:

Dnes si v Európe uctievame pamiatku 500 tisíc obetí rómskeho holokaustu. Je tomu 76 rokov, kedy došlo k masovému vyvraždeniu posledných 2 900 Rómov v plynových komorách Auschwitz-Birkenau.
Rómsky holokaust a jeho nepredstaviteľné hrôzy, ktoré sa vryli do osudov a pamätí konkrétnych ľudí, rodín a komunít, nemôžu zostať zabudnuté. Je našou spoločenskou povinnosťou ich poznať a pripomínať si.

Súdržnú a tolerantnú spoločnosť vybudujeme, len ak dobre porozumieme tomu, aké jednoduché a nesmierne nebezpečné je kvôli odlišnosti zbaviť menšinu jej ľudského rozmeru a zneužiť predsudky na ospravedlnenie verbálneho a fyzického násilia či v najextrémnejšej podobe aj genocídy. Práve dnes, keď si pripomíname tragédie rómskeho holokaustu, je povinnosťou verejných autorít rázne odmietnuť prejavy nenávisti smerujúce voči akejkoľvek skupine, či už z dôvodu rasy, etnicity, náboženstva alebo sexuálnej orientácie. A postaviť sa za všetkých, ktorí aj dnes takéto prejavy nenávisti zažívajú.

Sme v tom spolu, s Rómami a Rómkami, preto musí byť naša spolupráca postavená na rovnocennom partnerstve. A tento princíp musí byť cítiť v celej našej spoločnosti – Rómovia sú predsa jej plnohodnotnou súčasťou.
Všetci spolu žijeme v jednom svete. Savore jekhetane dživas pre jekh luma.

Nezabúdajme. Ma bisteras.

Foto: Pamätník rómskeho holokaustu v Múzeu SNP v Banskej Bystrici, osadený z iniciatívy občianskeho združenia In Minorita v roku 2005.

 

Zdroj: Zuzana Čaputová