Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Na prelome augusta a septembra 2020 bude tomu rok, keď sa vtedajšia Izba remeselných tradícií presťahovala z predných priestorov budovy na Hlavnom námestí 64 do jej zadného traktu. Názov expozície tradičných remesiel zmenilo vedenie našej školy, ktorá ju prevádzkuje, na názom Babičkina chyža.

Expozícia sídli na prízemí budovy Hlavné námestie 64 v Kežmarku. Vstup do nej je zdarma. Počas leta je navštevovaná návštevníkmi zo Slovenska i zo zahraničia. Milovníci histórie si tu v zaujímavej historickej expozícii nájdu rôzne remeselné predmety (výšivky, kolísky, krosná, kroje...), ktoré sú staré i 100 či 200 rokov.

Okrem danej ponuky remeselných predmetov si návštevníci Babičkinej chyže môžu zakúpiť zaujímavé výrobky, ktoré sú výlučne z dielne našich žiakov. V predaji sú obrusy, prestierania, tašky, ruksaky, rôzne odevné výrobky pre deti (sukne, čiapky, doplnky) a rúška, ktorými sa naša škola tak výrazne preslávila na Slovensku i v zahraničí. Ponuka našich výrobkov je veľmi pestrá. Výrobky vyrobené v našej škole majú vysokú kvalitu a zvyšuje sa počet Kežmarčanov, ktorí naše výrobky vyhľadávajú!

Babičkinu chyžu prevádzkuje naša Súkromná spojená škola, Biela voda, Kežmarok. Je otvorená v pracovných dňoch od 9.00 do 13.30 hod. Vstup do nej je zdarma. Kto by ju chcel navštíviť v iný čas, škola poskytuje telefónne číslo 0902 323 517, na ktorom si návštevníci môžu dohodnúť nielen iný termín návštevy expozície, ale aj ohlásiť návštevu veľkej cielenej skupiny.

Hlavným cieľom prečo vedenie školy zriadilo túto expozíciu je byť v centre mesta, optimálne na hlavnej trase pohybu jeho návštevníkov, a tým je cesta od červeného kostola ku hradu, aby sme mohli návštevníkom mesta ponúkať trochu histórie a nazrieť do života našich predkov.

V Babičkinej chyži je zriadená stála služba, ktorá poskytne aj výklad k jednotlivým častiam výstavných priestorov a ponúka návštevníkom i vyskúšať si prácu s kolovrátkom či s krosnami, ktorú si veru už nejedna návšteva aj vyskúšala.

Kežmarská Babičkina chyža má vďaka vedeniu našej Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok svoje významné miesto v cestovnom ruchu mesta. Prináša pre domácich i zahraničných návštevníkov historický pohľad na život v našom meste spred pár desiatok rokov a tým aj pridanú hodnotu k rozvoju turizmu v našom regióne. Svoje neopakovateľné čaro rokov minulých sa v „chyži“ nestráca, ba naopak, necháva v každom návštevníkovi krásny a neopakovateľný pocit príjemne strávených chvíľ v domácom prostredí, odkiaľ si môže odniesť i nezabudnuteľný kežmarský suvenír. Stačí sa o tom prísť presvedčiť!