Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Nie v každej škole na Slovensku sa začal nový školský rok 2. septembra 2020. Pandémia koronavírusu je stále nebezpečná a na niektorých školách zamedzila ich otvorenie kvôli možnému šíreniu tohto vírusu.

Na našej škole sa ale 2. septembra 2020 brány otvorili. Škola sa práve počas tohto leta presťahovala do svojich nových priestorov a už sídli v Kežmarku na ulici Nad traťou.

Otvorenie školského roka bol ale sprevádzaný prísnejšími opatreniami vo vzťahu k ochranou zdravia a aj preto už pri vstupe do budovy školy bola každej osobe odmeraná teplota. Okrem nej musel každý prejsť dezinfekčnou ochranou rúk, ktorá bola umiestnená nielen pri vstupe do budovy, ale aj na centrálnej chodbe školy. Pre každého bolo povinnosťou aj nasadiť si ochranné rúško.

Po absolvovaní týchto opatrení si žiaci museli ešte obliecť na svoju obuv návleky. Jednak aby dodržiavali čistotu v areáli novej budovy školy, ale aj preto, aby bola ochrana proti pandémii účinnejšia.

Potom sa už mohli žiaci presunúť či už do svojej triedy alebo do šatne, kde si mohli odložiť nepotrebné veci, ktoré nepotrebovali mať pri sebe v triede. V samotných triedach si už jednotlivých žiakov zobrali do svojej opatery jednotliví triedni učitelia, aby ich pripravili prvými pokynmi nielen na samotné štúdium, ale aj na samotnú organizáciu školského vyučovania.

Všetky potrebné informácie ohľadom hygienických i školských povinností každý našiel i na nástenke školy, ktorá je umiestnená priamo pri vchode do budovy školy.

Podobne ako v Kežmarku, v sídle školy, prebehol úvodný školský deň školského ročníka 2020/2021 aj na našich elokovaných pracoviskách v Jakubanoch, v Podsadku, v Podhoranoch, v Ihľanoch a v Krížovej Vsi.