Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

V sobotu 12. septembra 2020 bude v kežmarskom hoteli Boutique Hviezdoslav poduajtie s názvom Zrkadlo času. Podujatie má za cieľ priblížiť návštevníkovi dobu stredoveku, a to priamo v Kežmarku či v našom regióne.

Preto ak chce niekto zažiť pravú dobovú atmosféru stredovekého života kráľovského mesta Kežmarok, môže ju zažiť v sobotu 12. septembra 2020 od 14.00 h vkežmarskom hoteli Boutique Hviezdoslav.

Samotné podujatie sa skladá z rôznych bodov, ktoré priblížia danú dobu stredoveku. V jednom z hlavných bodov je aj prehliadka dobového oblečenia, ktoré bude na podujatí prezentovať naša Súkromná spojená škola, Biela voda 2, Kežmarok.

Ide opäť o dôležitú aktivitu školy, ktorá sa prezentuje širokej verejnosti v rôznych podobách, tentoraz v prehliadke dobového oblečenia. Je chvályhodné, že vedenie školy vykonáva tieto aktivity, pretože prezentovať sa širokej verejnosti je najlepšou formou pozitívnej propagácie.

Okrem našej prehliadky uvidia návštevníci podujatia i ďalšie zaujímavé body programu: historický šerm, dobovú hudbu, dobový tanec, regionálne dobové jedlá, ukážky práce drôtikárov a hrnčiarov a degustácia tokajských vín.

Vstup na podujatie je voľný, ale hlavný organizátor odporúča včasnú rezerváciu miest.