Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Na začiatku školského roka 2020/2021 nám náš duchovný otec, dekan Kežmarského dekanátu prof. ThDr. PaedDr. SSLic. František Trstenský, PhD., spolu s kaplánom Mgr. Tomášom Tomuskom, vysvätili priestory našej školy za prítomnosti žiakov a zamestnancov.

Pán Boh zaplať otec František a brat Tomáš. Ďalšia výzva pred nami, On už vie ako to s nami bude ďalej. Iba s Božou pomocou sme to doteraz zvládli a veríme, že to tak bude aj naďalej. Jeho cesty sú nevyspytateľné. Škola by sa mala zapojiť aj do iných aktivít spojených s duchovnou obnovou a pomocou vo farnosti Kežmarok. Zatiaľ to bola pomoc pri oprave misijného kríža, výroby lavičky v bazilike, šitie oblečenia pre miništrantov v Spišskej Belej...