Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

V sobotu 12. septembra 2020 sa škola zúčastnila podujatia Zrkadlo času.

Išlo o podujatie, ktorého cieľom bolo priblíženie atmosféry dávneho stredoveku a naša škola na ňom prezentovala dobové oblečenie. Všetky šaty, ktoré naša škola na podujatí predviedla boli ušité v našich školských dielňach.

Podujatie sa uskutočnilo v kežmarskom hoteli Hviezdoslav. Hlavnými bodmi programu boli až tri prehliadky dobového oblečenia, ale v rámci programu mohli návštevníci podujatia vidieť aj šermiarske súboje, vypočuť si dobovú hudbu i ochutnať dobové jedlá či kvalitné víno.

Naše prehliadky mali veľký záujem nielen tým, že kostýmy mali svoje čaro, ktoré sa hodili do programu. Každé predvedené šaty boli detailne opísané našou zástupkyňou Mašlonkovou. Návštevníci si tak mohli všimnúť na šatách nielen ich celkovú vizáž, ale aj detaily na nich, ba i predvedenie dobových účesov.

Okrem prehliadok mala naša škola na podujatí aj malý remeselný kútik, kde naše učiteľky predvádzali pred očami návštevníkov dobové remeslá akými bolo hrnčiarstvo či drôtikárstvo. I táto aktivita mala u návštevníkov podujatia veľký úspech a nejeden z nich si objednal nejeden vydrôtikovaný šperk, ktorý mu bol urobený priamo na podujatí.

Atmosféra dávnych vekov v kežmarskom hoteli Hviezdoslav mala správnu atmosféru a ďakujeme našej riaditeľke Anne Jurgovianovej, že naša škola mohla byť súčasťou pekného podujatia. Jej zásluhou sa naša škola dostala opäť do povedomia našich spoluobčanov, ale i návštevníkov Kežmarku.

  

  

   

   

  

 

Fotogaléria fotografa Zdenka Hanouta: