Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Škola sa zapojila do Týždňa dobrovoľnosti, ako organizácia ktorá sa pravidelne zapája do týchto aktivít. Do týchto pracovných aktivít zapája všetkých svojich žiakov.

Štatistické údaje o Týždni dobrovoľníctva 2020, ktorý sa uskutočnil v dňoch 16. – 22. septembra 2020 sú na strane školy bohaté. Pracovalo sa na 8 pracoviskách (Ľubotín, Jakubany, Ihľany, Podhorany, Krížova Ves, Kežmarok, Stará Ľubovňa – Podsadek, Výborná).

Celkovo sa zapojilo až 209 žiakov, pedagógov a rodičov.

Pracovalo sa na týchto prácach: rýľovanie, zametanie, hrabanie, kosenie, natieranie, maľovanie, úprava detských ihrísk, športovísk, trávnikov, čistenie potokov, vyšívanie, šitie, vykonávanie drevárskych a stavebných prác, úprava priestorov na cintoríne, v mestách, v obciach a v okolí historických pamiatok.

V školských dielňach sme ušili 300 ochranných bavlnených rúšok pre Nízkoprahové denné centrum Domov sv. Jána z Boha, n. o. a žiakov s mentálnym postihom.

Práce skončením Týždňa dobrovoľnosti nekončia. Pokračujeme, veď počas dvoch vĺn koronakrízy COVID 19 sme ušili vyše 13 tisíc rúšok pre ohrozené skupiny a chudobné lokality. Snažíme sa šíriť osvetu o dôležitosti recyklácie rôznych materiálov.