Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Ide o 9. ročník celoslovenského projektu: Záložka do knihy spája slovenské školy. Jeho cieľom je nadviazanie kontaktu medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému.

Témou pre rok 2020 je: Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby (100. výročie založenia Slovenského národného divadla a 190. výročie prvého ochotníckeho predstavenia na Slovensku).

Výmenu záložiek môžu školy využiť aj na nadviazanie spolupráce, kontaktov a tiež na spoznávanie života v rôznych kútoch Slovenska.