Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Naša škola sa zapojila do projektu: Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Hlavným cieľom projektu je podpora zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vyučovanie.

Veríme, že realizácia projektu bude na našej škole úspešná a žiaci sa po jeho realizácii posunú vyššie v oblasti odborného vzdelávania.

 

Všetky bližšie informácie o projekte nájdete na našej webovej stránke v sekcii https://www.ssos-kezmarok.sk/projekt-rozvojom-gramotnosti-k-uspesnemu-uplatneniu-v-zivote