V škole vyrábame aj rôzne druhy rovnošiat pre našich žiakov. Posúďte sami, či sa vám páčia?