Priateľský prístup, práca s rodičmi aj v osadách.

To je vysvedčenie Súkromnej spojenej školy z Kežmarku, ktorá má niekoľko elokovaných pracovísk v kežmarskom a ľubovnianskom okrese.

Do jedného z nich, konkrétne do Ľubotína, zavítali i redaktori verejnoprávnej televízie, aby sa na mieste presvedčili ako sa tam pracuje s tamojšími žiakmi. Zistili, že naša škola nielen učí žiakov remeslu, ale aj pomáha v osadách.

O všetkom hovorí reportáž...

https://www.facebook.com/gribovartvs/videos/484783129416839