Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Aj počas druhého prázdninového víkendu učitelia a žiaci našej školy nezaháľali a zúčastnili sa mestského podujatia Festival za euro. Bolo to náhradné podujatie za neuskutočnený festival remesiel Európske ľudové remeslo, ktoré sa koná v Kežmarku vždy v druhý júlový víkend.

Na podujatí sa naša škola zúčastnila nielen v kultúrnom programe, ale celé podujatie spestrila festival predvádzaním remesiel a ponukou našich výrobkov.

Podujatie sa uskutočnilo na nádvorí Kežmarského hradu v sobotu 10. júla 2021.

https://www.facebook.com/100000816190475/videos/pcb.4068357743201392/322331609593625