Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Tak ako v roku 2020, tak aj v roku 2021 sa naša škola spolupodieľa na organizácii folklórneho podujatia GORALSKÝ FESTIVAL.

Podujatie sa uskutoční aj tohto roku v Novej Ľubovni, kde má naša škola jedno zo svojich elokovaných pracovísk. Škola sa na festivale zúčastní kultúrneho programu, v ktorom vystúpinaša  folklórna skupina Terňi Voďi.

Goralský festival sa uskutoční 29. augusta 2021 na futbalovom ihrisku v Novej Ľubovni.