Pracovný deň v školskom kaderníctve môže vyzerať aj takto, keď sa šikovné ruky našich mladých kaderníkov a kaderníčok poriadne chytia do práce.

Sú to naši šikovníci a tešíme sa z nich.