Škola nezabúda pri výchovno-vzdelávacom procese ani na rôzne účelové cvičenia.

V elokovanom pracovisku Krížova Ves absolvovali žiaci poskytovanie prvej pomoci, aby pri dnešnej uponáhľanej dobe nezabúdali ani na takú dôležitú vec akou je poskytnutie prvej pomoci.

Poznatky z tohto cvičenia si žiaci určite zoberú domov, či už vedome alebo nevedome, ale dané cvičenie určite splnilo svoj účel.