Voľby členov Rady školy sa uskutočnia na všetkých našich elokovaných pracoviskách: Kežmarok, Krížova Ves, Podhorany, Ihľany, Ľubotín, Jakubany, Podsadek.

Všetkých kandidátov do Rady školy si voliči nájdu na nástenkách v elokovaných pracoviskách.

 

22. 11. 2021 Volia sa rodičia

23. 11. 2021 Volia sa žiaci

24. 11. 2021 Volia zamestnanci