Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

V rámci 18. ročníka akcie Ruský film v škole sa zúčastnilo na Slovensku 272 žiakov z 32 základných i stredných škôl a aj jedna stredná škola z Kaliningradskej oblasti.

Vyhlasovanie výsledkov sa uskutočnilo v Košiciach 19. 11. 2021, kde sa uskutočnila aj výstava ocenených prác. Kurátorkou bola Tatiana Brejdaková z Kaliningradskej oblasti. Hlavným motívom kresieb bola rozprávka Strieborné kopyto.

Všetkým učiteľom ruského jazyka i žiakom patrí poďakovanie za aktívnu účasť na akcii, ktorej cieľom je spestriť a rozšíriť vedomosti žiakov o ruskej kultúre.

Porota ocenila v tejto súťaži aj dve práce žiakov našej školy, a to Miroslavu Oračkovú (2. miesto) a Eriku Oračkovú (čestné uznanie). Gratulujeme!