Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Vážení priatelia

          Rada by som Vám v mene našej školy úprimne poďakovala za spoluprácu v uplynulom období. Je pre nás česť s Vami spolupracovať.

         Nový školský rok sa nám rozbehol, množstvo výziev je pred nami, čaká nás dlhých desať mesiacov driny, dni plné učenia, praxe, ale aj zábavy, podujatí  a v neposlednom rade nášho festivalu.

         Bude nám cťou, ak by ste si aj napriek veľkej vyťaženosti na nás spomenuli, a budeme veriť, že naša spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti.

Prajeme Vám veľa osobných a pracovných úspechov.      

                                           

S úctou 

 Mgr. Anna Jurgovianová

 riaditeľka školy