Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

V polovici októbra sme v centre Kežmarku skrášlili jeden kežmarský výklad našimi peknými bublinami v rámci akcie Snívame v bublinách.

Prezentácia „snívajúcich bublín“ smeruje k tomu, aby naša práca a aktivity boli na očiach aj pre širokú verejnosť.