Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Na škole sa uskutočnila diskusia o ľudských právach s nezávislým expertom

V rámci zvyšovania kompetenčnej výbavy a informovanosti mladých ľudí o verejnú politiku a jej význame sa na školskom elokovanom pracovisku v Podhoranoch 21. 3. 2019 diskutovalo o európskych hodnotách s pánom PhDr. Kálmánom Petőczim - nezávislým expertom pre oblasť ľudských práv a politických analýz.

#Ambasádorské školy Europského parlamentu 
https://www.facebook.com/AmbasadorskeSkolyEP/
http://www.europskyparlament.sk/sk/mladez/epas.htm

   

Jar vo výklade

V centre Kežmarku sme opäť vyzdobili výklad jednej predajne, aby sme potešili oko Kežmarčanov a návštevníkov mesta zaujímavou dekoráciou.

Je tu predsa jar a to je predsa radostná novina!