Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Nábory žiakov do našej školy boli úspešné

V druhom marcovom týždni sa uskutočnili nábory žiakov základných škôl do našej Súkromnej spojenej školy.

Nábory sa uskutočnili na Základnej škole v Podhoranoch, Rakúsoch a Krížovej Vsi. Oboznámenie sa s celkovými aktivitami našej školy v pracovnej, kultúrnej či športovej oblasti oslovili potenciálnych našich žiakov, pretože sa o ne aktívne zaujímali.

     

Lyžiarsky kurz školy

Škola zorganizovala v marci 2019 pre svojich žiakov lyžiarske kurzy.

Pod dohľadom skúsenéých inštruktorov sa naši žiaci naučili za krátky čas všetko podstatné z lyžiarskej abecedy a veľmi si pochvaľovali tento športový zážitok.

                    

Ocenenie pre nášho žiaka za výtvarné dielo

V kežmarskej výstavnej sieni Barónka sa 8. marca 2019 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení autorom úspešných výtvarných diel v rámci výstavy MOJE (NE)ISTOTY.

Za našu školu si čestné uznanie prevzal Tomáš Oračko za svoje výtvarné dielo.

   

Na študentskom stretnutí milovníkov nielen ruského jazyka boli i žiaci našej školy

Dňa 5. marca 2019 sa v Podolínci uskutočnilo stretnutie milovníkov nielen ruského jazyka – MASLENICA 2019.

Organizátorom podujatia, ktoré bolo určené študentom z podtatranského regiónu, bola Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera v Podolínci.

Bol to už 9. ročník podujatia a naša škola dostala za účasť na ňom aj Pamätný list.