Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Škola pomáha Adamkovi

Škola ponúka na predaj Adamkov školský kalendár pre školský rok 2021/2022.

Jeho zakúpením prispejete na nákup kompenzačných pomôcok, ktoré potrebuje k svojmu životu.

Adamko je po detskej mozgovej obrne. Má 7 rokov. Rodičia ho snažia integrovať a od septembra ho už chcú umiestniť do riadnej školy. I preto je to prepojené s kalendárom, ktorý je tiež školský, od septembra 2021 do augusta 2022.

 

Redaktori televízie mapovali situáciu na našom školskom elokovanom pracovisku

Priateľský prístup, práca s rodičmi aj v osadách.

To je vysvedčenie Súkromnej spojenej školy z Kežmarku, ktorá má niekoľko elokovaných pracovísk v kežmarskom a ľubovnianskom okrese.

Do jedného z nich, konkrétne do Ľubotína, zavítali i redaktori verejnoprávnej televízie, aby sa na mieste presvedčili ako sa tam pracuje s tamojšími žiakmi. Zistili, že naša škola nielen učí žiakov remeslu, ale aj pomáha v osadách.

O všetkom hovorí reportáž...

https://www.facebook.com/gribovartvs/videos/484783129416839