Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

8. apríl je Medzinárodným Dňom Rómov

Vedenie našej školy praje všetkým našim rómskym spoluobčanom k ich medzinárodnému sviatku pozdravy a prajeme im všetko najlepšie.

Upre Roma, paľikerav vaš savoro. Kaj pre tumende o kham furt labol...

   

Aj naša škola šije rúška a dodáva ich aj tým najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva

Celé Slovensko už vyše týždňa žije v pandémii koronavírusu. Na každom kroku sa stretávame s informáciami, ktoré približujú nebezpečenstvo tejto nákazy. Preto je potrebné pozitívne vyzdvihnúť každého kto prispieva k tomu, aby sa táto nákaza nešírila medzi občanmi.

Medzi pozitívnych hrdinov týchto dní môžeme zaradiť aj našu Súkromnú spojenú školu, Biela voda v Kežmarku (SSŠ). Naše vedenie veľmi rýchlo zareagovalo na informáciu, že na Slovensku chýbajú rúška a od začiatku pandémie koronavírusu sa naše školské šičky (učitelia i žiaci) pustili do ich výroby. Naše výrobky sa cez objednávky dostávajú nielen na mestské či obecné úrady v našom regióne, ale naša škola stačí dodávať rúška aj pre najohrozenejšie skupiny obyvateľstva. Tými sú dôchodcovia, chorí občania, invalidi, postihnutí občania, malé deti, ale rúška z kežmarskej školy sa dostávajú aj k smetiarom, hasičom, terénnym pracovníkom, opatrovateľkám, pracovníkom obecných úradov či obyvateľom rómskych osád, ktorým sa zabalené rúška distribuujú s návodom v rómskom jazyku!

Rúška škola distribuuje nielen do Kežmarku, ale aj do Ždiaru, Tatranskej Javoriny, Krížovej Vsi, Tvarožnej, Mlynčekov či Ihlian. SSŠ rozdala či predala mnohým ľuďom v núdzi. Rúška vyrobili jednoduché, jednofarebné, ale aj viacfarebné a s viacerými vrstvami. Za dva týždne sme vyrobili vyše 3000 rúšok!

Rúška sa vyrábajú predovšetkým na elokovaných pracoviskách Súkromnej spojenej školy. Samozrejme za prísne hygienických podmienok a opatrení, kde nechýba pravidelné vetranie či dezinfekcia.

Denne stačia naše školské šičky vyrobiť stovky rúšok. Napríklad pre mesto Kežmarok už distribuovali okolo 700 rúšok, pre iné obce v okolí okolo 500 rúšok. Škola eviduje zvýšené množstvo objednávok o výrobu rúšok, ale s tým je spojený problém, a to, že škole už dochádza vhodný materiál na ich výrobu. Chýba guma, keprovka, bavlna a aj keď sa už zoženú, ich ceny išli raketovo hore. Chrániť sa je ale potrebné, takže naše vedenie školy na čele s riaditeľkou školy Annou Jurgovianovou robí všetko pre to, aby objednávky pozitívne vybavili a rúška sa dostali k občanom.

A ako sa škola vyrovnala s uzavretím školy kvôli koronavírusu? Učitelia, ktorí nešijú pripravujú materiály na učenie pre žiakov a podľa možnosti im ich posielajú mailom, či cez sociálne siete a komunitné centrá.

Kadekto by možno rád odpisoval podobné typy škôl akou je napríklad i tá naša kežmarská Súkromná spojená škola, Biela voda v Kežmarku, ale ako je vidieť práve tieto školy vedia veľmi rýchlo a veľmi účinne reagovať na rôzne nezvyčajné životné situácie. Vedia sa rýchle adaptovať na zmenenú situáciu v spoločnosti a podať veľmi rýchlo pomocnú ruku spoluobčanom. Niekedy tak vedia vhodne zastúpiť i nedostatočné pokrytie určitého druhu výrobku na trhu, akými sú momentálne ochranné rúška. Preto veríme, že každé rúško vyrobené v kežmarskej Súkromnej spojenej škole, Biela voda v Kežmarku si nájde svojho majiteľa a pomôže mu ochrániť seba i svoje okolie.

I toto je taký malý pozitívny vklad kežmarskej školy, v dnešných ťažkých časoch, pre súčasnú, ťažko skúšanú spoločnosť. Za krásny príklad spolupatričnosti a rýchlu reakciu na vzniknutú dieru na trhu s rúškami si zaslúži vedenie školy od nás iba jedno: Ďakujeme!

 

 

 

  

 

Škola myslí v nosení rúšok i na tých najmenších

V čase zúriacej pandémii koronavírusu učitelia a žiaci našej školy vyrábajú rúška pre širokú verejnosť.

Pri šití rúšok naši krajčíri nezabudli ani na tých najmenších a v našich dielňach vyrobili pre našich malých „kamošov“ rozprávkové rúška. V ponuke sú rôzne rozprávkové, maľované, vyšívané, s farebnými gumkami i písacie rúška. Pre deti i mamičky rovnaké. Na objednávku.

A ako nosiť rúška? Centrum špeciálneho pedagogického poradenstva v Poprade nám poslali zopár tipov ako pomôcť dieťaťu (aj dieťaťu so špeciálnymi potrebami) nosiť rúško.

Ministerstvo školstva SR prerušuje vyučovanie na všetkých školách na Slovensku a zmeny termínov u maturantov

Milí žiaci, rodičia, učitelia,

minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling po rokovaní vlády oznámil, že sa až do odvolania prerušuje vyučovanie na všetkých školách v SR.

Ruší sa, pre tento školský rok, externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa bude konať do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania, a to v termíne do 30. 6. 2020. Minister ubezpečil všetkých maturantov, že určite budú mať možnosť do 30. 6. 2020 zmaturovať.

Minister predpokladá, že školský rok skončí 30. 6. 2020 a letné prázdniny budú v obvyklom termíne.

Prihlášky na štúdium na SŠ bude možné podať do 15. 5. 2020, pričom potvrdenie od lekára nebude potrebné.

Prijímacie skúšky na SŠ sa uskutočnia najneskôr do 30. 6. 2020.

Informácie budeme priebežne aktualizovať. Prajem Vám pevné zdravie a veľa fyzických aj duševných síl na prekonanie a úspešné zvládnutie mimoriadnej situácie.

                                                                                                                Mgr. Anna Jurgovianová

                                                                                                                      riaditeľka školy

 

 

Foto: zmaturuj.sk