Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Roma Spirit je pred jubilejným ročníkom

V roku 2013 získala ocenenie Roma Spirit i naša škola.

V roku 2018 sa ocenenia budú odovzdávať v nedeľu 25. novembra. Naša škola je tentoraz na tomto podujatí, ktoré oslavuje 10. výročie, ako spoluorganizátor.

Projekt Roma Spirit je zameraný na podporu aktívnej snahy všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov v krajine realizácie oceňovania. Cieľom projektu je vytvoriť tradíciu v ocenení práce pre rómsku komunitu, vytvoriť verejnú platformu na prezentáciu pozitívnych reálnych prínosov, a tak priblížiť širokej verejnosti aktivity organizácií a jednotlivcov zamerané na podporu integrácie rómskej menšiny do spoločnosti a na zlepšenie jej životnej situácie.