Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Podujatie Integrácia umením s našou účasťou

Tatranská galéria v Poprade pripravila v októbri 2018 záverečné podujatie projektu Integrácia umením. Projekt bol podporený aj Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a je potešiteľné konštatovať, že aj naša škola prispela k peknému záveru projektu. Zorganizovala počas galaprogramu módnu prehliadku, ktorá mala veľmi pozitívny ohlas a zaujala účastníkov podujatia.

Aj táto aktivita prispela k pozitívnej propagácii našej školy, ktorej názov sa ocitol priamo na oficiálnom plagáte podujatia.

   

Propagácia európskych aktivít školy

V rámci propagácie našich aktivít, ktoré sa týkajú kontaktov a projektov na Európsku úniu sme si v škole zriadili nový informačný pult Európskej únie. Na ňom nájde každý dostatok informácií o európskych aktivitách našej školy.