Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Medzinárodný deň rómskeho jazyka si pripomenula aj naša škola

Deň 5. november bol vyhlásený za Medzinárodný deň rómskeho jazyka v roku 2009 na medzinárodnej konferencii v chorvátskom Záhrebe, ktorej sa zúčastnili zástupcovia 15-tich krajín Európy. Medzinárodný deň rómskeho jazyka je pripomienkou a zároveň oslavou jazyka, ktorým sa je možné dohovoriť takmer v každej európskej krajine. Bohatosť a rôznorodosť rómskeho jazyka dokazuje množstvo dialektov, len na Slovensku Rómovia hovoria tromi hlavnými dialektmi – dialektom rumungro Rómov, dialektom olašských Rómov a maďarských Rómov a viacerými subdialektmi. Rómsky jazyk bol na Slovensku štandardizovaný v roku 2008.

Tento deň si pripomenula aj naša škola. V škole, ale aj napríklad aj na akcii v Košiciach - Rómovia sa čítajú.

       

Naša škola sa zapojila i do projektu Hodina deťom

Hodina deťom je celoročná zbierka na podporu projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku. Každý rok prepája tých, ktorí pomoc potrebujú a tých, ktorí ju môžu a chcú poskytnúť.

Hodina deťom podporí viac ako 27 000 detí a mladých ľudí na celom Slovensku a aj preto sa naša škola priamo zapojila do podpory tohto projektu a 9. Novembra 2018 vyšli naši aktivisti do kežmarských ulíc.

Veď aj vďaka našej aktivite a darom sa celkovo na Slovensku prerozdelí pre deti viac ako 250 000 eur.