Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Súťažíme v súťaži Ambasádorská škola

Program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu je realizovaný v spolupráci Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu s Academia Istropolitana Nova a Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku.

Cieľom programu je šíriť povedomie o Európskej únií a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi prostredníctvom poskytovania aktuálnych a praktických vedomostí. Nejde len o učenie sa faktov o EÚ, ale aj o priamu skúsenosť s európskym občianstvom - čo táto skutočnosť znamená pre náš každodenný život a ako zmeniť Európu v budúcnosti podľa predstáv mladých ľudí.

Minulý rok bolo ocenených 14 škôl zo Slovenskej republiky.

V školskom roku 2018/2019 sa do súťaže o titul ,,Ambasádorská škola" prihlásila i naša škola. To že máme česť sa súťaže zúčastniť po ťažkom výbere, nás veľmi teší, avšak až teraz začína ťažká práca.

Záložkami sme si pripomenuli 100 rokov Československa

Témou tohtoročných záložiek bol Milan Rastislav Štefánik alebo iné významne osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov.

K významnému sviatku 100. výročie založenia Československa si naša škola pripomenula na hodinách Dejiny umenia a výtvarná príprava. Vyšli z toho krásne záložky, ktoré spájajú obidva štáty. Veríme, že sa naše záložky budú páčiť.