Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Stane sa naša riaditeľka Slovenkou roka 2021?

Týždenník Slovenka v spolupráci s RTVS a Slovenským národným divadlom už po trinástykrát vyhlásili anketu SLOVENKA ROKA 2021.

Filozofiou ankety je prezentovať dámy, ktoré sú výnimočné a úspešné vo svojom povolaní. SLOVENKA ROKA chce vzdať úctu ženám, ktoré svojím umom, nadaním a pracovitosťou dokázali niečo výnimočné a užitočné, za čo im patrí vďaka, pocta a všeobecné uznanie. Dámam, ktoré mnohokrát svojou prácou zviditeľnili Slovensko v zahraničí.

V roku 2021 je celkovo nominovaných 29 žien v 9 kategóriách - Biznis a manažment, Umenie a kultúra, Médiá a komunikácia, Veda a výskum, Podpora mladých talentov, Vzdelávanie, Zdravotníctvo, Charita, Šport.

Tento rok je medzi nominovanými aj naša riaditeľka Mgr. Anna Jurgovianová. Je nominovaná v kategórii Vzdelávanie, kde sú nominované ešte ďalšie tri pedagogičky z Bratislavy, Senca a Banskej Bystrice.

Mgr. Anna Jurgovianová pracuje s rómskou komunitou viac ako 23 rokov. Je zriaďovateľkou škôl, ktoré sa venujú výchove a vzdelávaniu z marginalizovaných komunít i žiakom s rôznymi druhmi postihnutia. Školy sú zároveň zamerané na remeslá a služby potrebné pre tieto komunity a škola v Kežmarku aktívne pracuje aj s Európskym parlamentom. I to svedčí, že naša riaditeľka je úspešnou manažérkou a plne by si zaslúžila za svoje aktivity aj ocenenie Slovenka roka 2021.

O víťazkách v jednotlivých kategóriách rozhodujú diváci RTVS formou SMS hlasovania, čitatelia Slovenky prostredníctvom kupónov, ako aj široká verejnosť hlasovaním na www.slovenkaroka.sk. Hlasujúci môžu vyhrať dovolenkový pobyt pre dve osoby v Ománe, pričom čerpanie dovolenkového pobytu je možné v priebehu dvoch rokov.

Hlasovať môžete po registrácii oddnes až do 28. mája 2021, či už prostredníctvom SMS na číslo 7504 v tvare SR 19, kupónmi z týždenníka Slovenka alebo Online na https://www.slovenkaroka.sk/hlasovanie/.

Verím, že váš hlas v tejto ankete chýbať nebude!

Zdroj a foto: slovenkaroka.sk

Plán návratu žiakov do škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo usmernenie pre plánovaný návrat žiakov do škôl.

DRŽME SI PALCE, ABY SME SA VIDELI ČOSKORO V ŠKOLE
Ako to bude vyzerať v najbližších dňoch v školách:
?Od 4. januára materské školy pokračujú v aktuálnom režime, v ktorom sú buď uzatvorené alebo fungujú pre kritickú infraštruktúru či rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu. Pre základné a stredné školy pokračujú do 10. januára prázdniny.
?Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. Zriaďovateľom odporúčame otvoriť školské kluby detí najmä pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry či pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR. Zriaďovateľom zároveň odporúčame pretestovať všetkých zamestnancov, pričom náklady im budú preplatené.
?Od 18. januára budú otvorené materské školy, obnoví sa aj vyučovací proces pre prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy. Rezort školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov. Rodičia naďalej môžu v tomto čase ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích dní po sebe. V prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca lockdownu. Druhý stupeň základných škôl a stredné školy pokračujú vo vzdelávaní dištančne. Otvoriť sa môžu aj končiace ročníky stredných škôl, a to za predpokladu pretestovania žiakov a zamestnancov školy v závislosti na príslušnej vyhláške ÚVZ SR.
?Po ukončení lockdownu od 25. januára budú otvorené materské školy v štandardnom režime ako aj prvý stupeň základných škôl. Rezort školstva odporúča pre materské školy a prvý stupeň základnej školy pretestovanie zamestnancov a rodičov.
Druhý stupeň základnej školy by mal prejsť na prezenčnú formu vzdelávania, pričom ÚVZ SR vyhláškou určí pretestovanie žiakov druhého stupňa základnej školy a zamestnancov školy.
Otvorené budú aj stredné školy, taktiež za podmienok pretestovania študentov a zamestnancov školy podľa vyhlášky ÚVZ SR. Aj z tohto dôvodu sa presunulo plošné pretestovania z pôvodného termínu 8. – 10. januára na 22. – 24. januára 2021.
Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.