Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Realizujeme projekt: Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2

Naša škola sa zapojila do projektu: Prepojenie vzdelávania s praxou v Súkromnej strednej odbornej škole, Biela voda 2.

Hlavným cieľom projektu je podpora zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vyučovanie.

Veríme, že realizácia projektu bude na našej škole úspešná a žiaci sa po jeho realizácii posunú vyššie v oblasti odborného vzdelávania.

 

Všetky bližšie informácie o projekte nájdete na našej webovej stránke v sekcii https://www.ssos-kezmarok.sk/projekt-rozvojom-gramotnosti-k-uspesnemu-uplatneniu-v-zivote

 

  

  

  

Škola sa zapojila do celoslovenského projektu Záložka do knihy spája slovenské školy

Ide o 9. ročník celoslovenského projektu: Záložka do knihy spája slovenské školy. Jeho cieľom je nadviazanie kontaktu medzi slovenskými strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou na vyhlásenú tému.

Témou pre rok 2020 je: Osobnosti a diela slovenskej dramatickej tvorby (100. výročie založenia Slovenského národného divadla a 190. výročie prvého ochotníckeho predstavenia na Slovensku).

Výmenu záložiek môžu školy využiť aj na nadviazanie spolupráce, kontaktov a tiež na spoznávanie života v rôznych kútoch Slovenska.