Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Týždeň dobrovoľnosti v štatistikách, jednoducho skvelé!

Škola sa zapojila do Týždňa dobrovoľnosti, ako organizácia ktorá sa pravidelne zapája do týchto aktivít. Do týchto pracovných aktivít zapája všetkých svojich žiakov.

Štatistické údaje o Týždni dobrovoľníctva 2020, ktorý sa uskutočnil v dňoch 16. – 22. septembra 2020 sú na strane školy bohaté. Pracovalo sa na 8 pracoviskách (Ľubotín, Jakubany, Ihľany, Podhorany, Krížova Ves, Kežmarok, Stará Ľubovňa – Podsadek, Výborná).

Celkovo sa zapojilo až 209 žiakov, pedagógov a rodičov.

Pracovalo sa na týchto prácach: rýľovanie, zametanie, hrabanie, kosenie, natieranie, maľovanie, úprava detských ihrísk, športovísk, trávnikov, čistenie potokov, vyšívanie, šitie, vykonávanie drevárskych a stavebných prác, úprava priestorov na cintoríne, v mestách, v obciach a v okolí historických pamiatok.

V školských dielňach sme ušili 300 ochranných bavlnených rúšok pre Nízkoprahové denné centrum Domov sv. Jána z Boha, n. o. a žiakov s mentálnym postihom.

Práce skončením Týždňa dobrovoľnosti nekončia. Pokračujeme, veď počas dvoch vĺn koronakrízy COVID 19 sme ušili vyše 13 tisíc rúšok pre ohrozené skupiny a chudobné lokality. Snažíme sa šíriť osvetu o dôležitosti recyklácie rôznych materiálov.