Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Tohtoročný Týždeň dobrovoľníctva má na našej škole hlbší zmysel

V stredu 16. septembra 2020 sa na Slovensku začal Týždeň dobrovoľníctva. V Kežmarku bola naša škola jediná, ktorá sa do tejto akcie zapojila a dala priestor spoluobčanom aktívne sa zapojiť do rôznych aktivít spojených s pracovnou aktivitou.

Podujatie organizuje www.tyzdendobrovolnictva.sk a www.dobrovolnictvopo.sk v spolupráci s Iuventa a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Naša škola svoje aktivity v rámci tohto podujatia nazvala Motýle a včielky. V rámci tejto aktivity môžu prihlásení dobrovoľníci pracovať na úprave a vyčistení okolia a periférie časti mesta Kežmarok, v blízkosti kežmarskej mliekarne, družstva podieľníkov, samotnej školy, ale aj na elokovaných pracoviskách i na kežmarskom cintoríne. Dobrovoľníci môžu pracovať každý deň v danom Týždni dobrovoľníctva, teda od 16. do 22. septembra 2020, a to od 8.00 do 15.00 hodiny.

Aktivity v rámci Týždňa dobrovoľníctva majú na našej škole aj svoj hlbší rozmer. Nepôjde iba o samotnú pomoc pri upratovaní a čistení, ale popri samotných pracovných aktivitách budú brigádnici hľadať a využívať aj materiály na druhotné spracovanie. Napríklad firma, ktorá čistí a perie ponúkla vrecia, tie by sa pôvodne vyhodili, my z nich ale ušijeme vrecúška,  tašky, vrecká na zeleninu. Z potrebných plachiet a bilbordov urobíme peračníky a vrecúška na obuv, návleky. Z vyhodených stoličiek, nábytku úpravou dekoračné stojany, nábytok a niečo určite použije škola i v našej slovenskej izbe... Škola chce takto dať deťom i veciam novú druhú šancu... Preto sa na našej škole často používajú slová ako recyklácia či upcyklácia.

A práve o tom je i tohtoročný Týždeň dobrovoľníctva 2020.

  

  

  

  

Žiaci Elokovaného pracoviska Staá Ľubovňa - Podsádek sa v rámci celoslovenskej akcii Týždeň dobrovoľníctva zapojili do :

- pomoc pri zariaďovaní novo zrekonštruovanej budovy komunitného centra v Podsádku (nosenie zariadenia z budovy pekárne do budovy KC)
- čistenie verejných priestorov pri budove elokovaného pracoviska, čistenie potoka
 
  
  

Vysvätenie priestorov školy

Na začiatku školského roka 2020/2021 nám náš duchovný otec, dekan Kežmarského dekanátu prof. ThDr. PaedDr. SSLic. František Trstenský, PhD., spolu s kaplánom Mgr. Tomášom Tomuskom, vysvätili priestory našej školy za prítomnosti žiakov a zamestnancov.

Pán Boh zaplať otec František a brat Tomáš. Ďalšia výzva pred nami, On už vie ako to s nami bude ďalej. Iba s Božou pomocou sme to doteraz zvládli a veríme, že to tak bude aj naďalej. Jeho cesty sú nevyspytateľné. Škola by sa mala zapojiť aj do iných aktivít spojených s duchovnou obnovou a pomocou vo farnosti Kežmarok. Zatiaľ to bola pomoc pri oprave misijného kríža, výroby lavičky v bazilike, šitie oblečenia pre miništrantov v Spišskej Belej...