Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Škola už pripravuje júnový Festival študentského remesla

Tradičné a najväčšie podujatie školy – Festival študentského remesla, ktoré sa koná každý rok v júni, sa už pomaly dostáva na program dňa vedenia školy. To už zvolalo prvé stretnutia k tejto akcii, aby sa začali práce ňom, aby sa na nič nezabudlo.

Termín festivalu je už známy. Uskutoční sa 6. – 7. júna 2019 v areáli kežmarského hradu. Bude to už siedmy ročník a tentoraz bude venovaný 750. výročiu udelenia mestských práv. V programe nebude chýbať sprievod mestom, rôzne súťaže pre študentov a bohatý kultúrny program.

Tvárou festivalu je slovenská speváčka Celeste Buckingham, ktorá samozrejme nebude na ňom chýbať.

Už teraz sa tešíme, že tak ako každý rok, bude festival dokonalou propagáciou našej školy.

Poď so Celeste do kempu

Slovenská speváčka Celeste Buckingham organizuje v dňoch 5. – 11. apríla 2019 hudobno-gastronomický kemp pre žiakov a študentov CELESTE CAMP.

Na kempe sa účastníci naučia nielen spievať, ale aj zložiť vlastnú pieseň, ba aj variť exotické jedlá, pretože sa žiakom a študentom budú venovať mladí hudobníci, speváci i kuchár.

Podmienkou účasti je najlepšia dochádzka, najlepší prospech a super správanie v mesiacoch február a marec 2019.

 

V Podhoranoch bol Deň otvorených dverí

Na našom elokovanom stredisku v Podhoranoch bol 5. Februára 2019 Deň otvorených dverí.

Bola to akcia určená pre žiakov základných škôl, aby mohli nazrieť do školského procesu našej školy v tamojšom stredisku. Počas Dňa otvorených dverí bola odprezentovaná práca našich žiakov v elokovanom pracovisku Podhorany.

Žiaci našej školy, ktorí sú zapojení do programu Ambasádorskej školy si pripravili v rámci akcie aj malý kvíz pre žiakov ZŠ Podhorany "Čo vieš o Európskej únii".

      

Deň otvorených dverí bol aj v Rakúsoch

Vedenie našej školy zorganizovalo 6. februára 2019 na Základnej škole v Rakúsoch nábor do našej školy v rámci akcie Deň otvorených dverí.

Tamojším žiakom bola, v rámci Dňa otvorených dverí, prezentovaná práca našich žiakov a systém výučby na našej škole, aby si tamojší žiaci mohli utvoriť mienku čo všetko naša škola ponúka.

Veríme, že prezentácia našej školy žiakov na základnej škole zaujala, lebo bola pútavá a zaujímavá.

    

Naši žiaci sa zúčastnili okresného kola v basketbale

Za účasti piatich škôl sa 5. februára 2019 zúčastnili žiaci našej školy okresného kola v basketbale stredných škôl.

Turnaj pre stredné školy v okrese Kežmarok sa hral v Mestskej športovej hale Vlada Jančeka. Organizátorom podujatia bolo Centrum voľného času Kežmarok.

Výsledky:

SSŠ Biela voda – SOŠ Garbiarska 2:10

SSŠ Biela voda – Hotelová akadémia OB 2:26

SSŠ Biela voda – Gymnázium 0:51

SSŠ Biela voda – SOŠ Kušnierska 0:25