Aktivity a výsledky našej školy sa dostali na stránky regionálneho periodika ECHO TATRY, v ktorých napísali o našej škole pekný článok.