S pandémiou COVID-19 sa borí každé mesto na Slovensko. Jednému sa darí lepšie, druhému to ide ťažšie, no veľkým pozitívom je, že v tejto ťažkej dobe pre každého jednotlivca a pre každé mesto nachádzame aj v neznámych ľuďoch súdržnosť a ochotu pomôcť druhému.

Tak to urobili aj dve kežmarské inštitúcie, ktoré podali svoju pomocnú ruku inému subjektu. Verím, že pre každého Kežmarčana je potešiteľné si prečítať pochvalné slová vďaky, ktoré sú adresované od nám neznámych ľudí pre našich spoluobčanov.

Mesto Spišské Podhradie slovami primátora mesta na svojej oficiálnej mestskej stránke sa verejne poďakovalo kežmarskej nadácii Letokruhy a kežmarskej Súkromnej spojenej škole, Biela voda, ktoré podali tomuto mestu pod Spišským hradom pomoc pre jeho najslabších a najzraniteľnejších občanov. Išlo o pomoc práve v súvislosti s pandémiou COVID-19, o to je ich pomoc cennejšia.

 

Text ďakovného článku:

POĎAKOVANIE ZA POMOC POČAS PANDÉMIE COVID-19

Mesto Spišské Podhradie veľmi pekne ďakuje organizáciám, že aj napriek ťažkej situácii s pandémiou COVID-19, ktorú teraz všetci prežívame, sa našli dobrodinci, ktorí obdarovali mesto Spišské Podhradie. Presnejšie povedané obdarovali tých najslabších a najzraniteľnejších obyvateľov v našom meste.

Nadácia Letokruhy v Kežmarku darovala trvanlivé mliečne výrobky, ktoré naši sociálni pracovníci rozniesli osamelým ľuďom vo vyššom veku, ľuďom z marginalizovanej rómskej komunity a ľuďom v karanténe na COVID-19.
Súkromná spojená škola v Kežmarku, ktorá sa venuje praktickej výučbe v oblasti textilnej výroby a konfekcie, venovala vlastné vyrobené rúška našim rómskym obyvateľom, ktoré budú slúžiť na ich ochranu pred nákazou COVID-19 v lokalite Rybníček a zároveň tým zvýšime ochranu celého nášho mesta.
Zároveň chcem vyjadriť slová vďaky jednotlivcom a skupinám, ktorí v tomto období pomáhajú mestu a prispievajú k ochrane zdravia nás všetkých v meste Spišské Podhradie.

Ď A K U J E M E

S pozdravom

MVDr. Michal Kapusta, primátor mesta