Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Počas leta 2020 sa v kežmarskom školstve udiala jedna zmena, a to, že jedna z kežmarských škôl sa presťahovala do svojich nových priestorov. Súkromná spojená škola sa z ulice Biela voda 2 presťahovala do budovy na ulici Nad traťou 28.

Sladkých sedemnásť! Tak nejako sa hovorí jednému z najkrajších období každého človeka a práve do 17-teho roku svojho vzniku vstupuje táto škola. Tak ako v živote človeka, tak aj pre túto školu je sedemnásty rok časom, nového začiatku a novej výzvy. Človek pomaly vchádza do dospelého života a kežmarská škola, po presťahovaní sa, dostáva nový rozmer pre svoje aktivity, ktorých má práve táto škola naozaj veľmi pestré.

Z tiesnených priestorov s jednou chodbou sa škola sťahuje do dvojposchodovej budovy, v ktorej sú krásne, veľké a presvetlené priestory. Tie sa zmenia na triedy či rôzne školské učebne. Škole bude patriť dokonca aj okolitý priľahlý pozemok. I preto je dnes pre Súkromnú spojenú školu ten pravý čas, aby pevným krokom vykročila za svojimi novými cieľmi a výzvami.

Aktivít mala škola už doteraz veľmi veľa, preto sme oslovili riaditeľku Súkromnej spojenej školy v Kežmarku Annu Jurgovianovú, aby nám priblížila, čo sa všetko zmení v škole po presťahovaní sa do nových priestorov. 

 

Prečo sa škola musela presťahovať z priestorov na ulici Biela voda? Priestory na Bielej vode už neboli vyhovujúce. Z hľadiska priestrannosti, ale i hygieny.

Koľko rokov tam škola existovala? Škola v týchto priestoroch fungovala 16 rokov. Najskôr ako elokované stredisko z Dunajskej Stredy a neskôr už ako samostatná škola.

Teraz škola sídli v budove na ulici Nad traťou. Ide opäť o prenájom? Ak áno, bude ten nájom už stabilnejší? Do nových priestorov sa postupne sťahujeme, samozrejme že je to dlhší proces, i keď do nového sa dobre sťahuje. Budova patrí už nám a opravovali sme si ju z vlastných finančných prostriedkov. Nemali sme žiadne fondy a dotácie. Trvalo to síce niekoľko rokov, ale teším sa, že s pomocou kolegov a žiakov sa nám podarilo vytvoriť svoj vlastný kúsok zázemia. Myslím, že si to budeme všetci o to viac vážiť.

V budove na ulici Biela voda bola škola v príliš stiesnených a nedostačujúcich priestoroch. Odteraz bude škola sídliť v dvojposchodovej budove. Je to teda poriadna zmena. Využije škola všetky priestory v budove? Čo všetko v nich nájdeme? Áno, už som spomínala, že napriek tomu, že škola stojí na elokovaných pracoviskách, potrebujeme aj Alma Mater, a tou bola doteraz budova na ulici Biela voda. Žiaľ bola kapacitne nepostačujúca a chýbali nám kabinety a odborné učebne. Tie už našťastie teraz budeme mať. Bolo však dobré, keby sa nám podaril nejaký projekt na vybavenie týchto učební. Doteraz sme nedostali žiadnu finančnú podporu ako iné stredné školy, tak pevne verím, že za nového vedenia na Okresnom úrade v Kežmarku a Prešovského samosprávneho kraja v Prešove sa nám niečo podarí. Myslím, že práca mojich kolegov a študentov školy je už za tých vyše desať rokov hmatateľná a viditeľná. Škola dosahuje výborné výsledky i v zahraničí a všimli si to aj v Európskom parlamente a susedných krajinách. Na tomto základe sa škola tento školský rok zúčastní návštev s prezentáciou školy a Kežmarku v Bruseli a Štrasburgu.

Okrem samotnej budovy patrí škole aj vlastné parkovisko a priľahlý pozemok okolo nej. Ako chcete využiť daný priestor v blízkom exteriéri školy? Tento priestor potrebuje rozhodne veľkú finančnú injekciu, pretože okolie v tejto časti Kežmarku je veľmi zanedbané. Je tu nutná  úprava terénu, výsadba drevín, vrátiť kultivovanú faunu a flóru do týchto častí Kežmarku. Rušivo tu pôsobia zarastajúce plochy s krovinami a bujným porastom nekosenej trávy. Na to sa sťažujú obyvatelia blízkych domov a bytoviek. Tak sme sa rozhodli, že keď máme aj učebný odbor Záhradník, skúsime sa tejto časti povenovať. Nebude to jednoduché, verím však, že s pomocou Mesta Kežmarok sa nám to nejako podarí.

Je známe, že škola ani počas pandémie koronavírusu, ba ani počas prázdnin nebola zatvorená. Naopak, od začiatku pandémie sa šili rúška pre rôzne skupiny obyvateľstva. Pokračuje táto činnosť aj v súčasnosti? Ak áno, v akých objemoch a pre aké skupiny obyvateľstva? Žiaľ musím konštatovať, že táto okrasa tváre je momentálne hlavnou činnosťou v našich dielňach. Stále šijeme do osád, pre rôzne organizácie, ktoré sú v prvej línii, napríklad pre vlakových asistentov pod taktovkou Asociácie pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC), pre koordinátorov v osadách i pre samotných pracovníkov na úradoch. Šijeme do škôlok, pre pani učiteľky, ktoré sa rozhodli pomôcť svojim žiakom, pre starostov či starostky obcí, ktorí pomáhajú svojim seniorom, malým deťom, či postihnutým jednotlivcom. Za tých pár mesiacov sme našili cez desať tisíc rúšok, z toho sme minimálne polovicu rozdali ohrozeným skupinám. A – šijeme ďalej... Ak ste senior alebo invalidný dôchodca, máte u nás rúško grátis. Taktiež takéto služby s výraznými zľavami poskytujeme aj v našom školskom  kaderníctve.

Škola je známa šitím historických kostýmov, ale aj moderných odevov či odevných doplnkov. Aké aktivity v tomto smere škola má? No, nebolo teraz veľa času, keďže nás zamestnávajú iné problémy, čo je nám veľmi ľúto, pretože takto sme museli o rok preložiť aj náš už medzinárodný Festival študentského remesla, ale čo to ešte z našich dielní putovalo do súkromných zbierok a veľký záujem je o naše uletené kolekcie z recyklovanej rifľoviny a nadčasových pršiplášťov, tie idú na dračku po celom Slovensku.

Škola organizuje či sa zúčastňuje i rôznych módnych prehliadok. Uvidíme nejakú v blízkej budúcnosti aj v Kežmarku či v podtatranskom regióne? V Kežmarku máme najbližšie úžasnú akciu v hoteli Hviezdoslav, kde sa 12. septembra 2020 chystá celoslovenská súťaž v šerme mladých nádejných šermiarov. Tam okrem týchto ostrých chlapcov a dievčat uvidíte naše nové historické modely a deti si budú môcť prísť vyskúšať niektoré z našich remeselných činností v dielničkách. Začiatkom septembra budeme školu a Kežmarok reprezentovať na Dňoch rádia Regina, opäť módna prehliadky, ručné práce a výrobky z našich dielní.

V centre mesta škola prevádzkuje bývalú Izbu remeselných tradícií teraz Babičkinu chyžu. Našli si návštevníci mesta cestu k nej? Aké máte s ňou ďalšie plány? Prvý rok po otvorení mala Izba obrovskú návštevnosť a veľký záujem od návštevníkov mesta, i základných škôl a škôlok. Naša pani Števka vie pekne porozprávať čo to o histórii remesiel a veľmi šikovne tká nádherné koberce, ale i obrazy. Sme radi, že ju tam máme. Žiaľ, museli sme Izbu presťahovať do zadných priestorov knižnice, takže ľudia a návštevníci Kežmarku ju veľmi ťažko nájdu. Veľmi nám pomohla spolupráca v rámci letných aktivít mestskej knižnice, čiže mamičky, či babičky s deťmi si cestu k nám opäť našli. A keďže sme rozšírili zbierku o pár historických skvostov, bolo by na škodu, keby sme o nich s verejnosťou nepodelili.

Popri týchto rôznych aktivitách je škola aj členom domácich či cezhraničných školských projektov – Ja Slovensko, Vnímavá škola, Ambasádorská škola. Aké má škola aktivity v týchto projektoch? JA Slovensko, ponúka viacero programov. Naša škola je zapojená do vzdelávacieho  programu Etika v podnikaní.  Je to atraktívna možnosťou komunikácie, ktorá napomáha lepšiemu poznaniu a pochopeniu významu vzájomných odlišností a následnému rešpektovaniu sa. Sme v projekte Vnímavá škola. V súčasnosti na škole rastie potreba používať individuálny prístup a adaptívne vyučovanie, aby sa podporila jedinečnosť každého žiaka. Sme aj Ambasádorskou školou Európskeho parlamentu. Informačná kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci s Academia Istropolitana Nova a s Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku realizovala vzdelávací program, ktorý je zameraný na žiakov stredných škôl a do ktorého sme sa zapojili aj my.

Čo si sľubujete od presťahovania sa do nových priestorov? Ako vnímate tento míľnik v živote školy? Je to pre Vás nová výzva do ďalších rokov? Určite áno, keďže máme v pláne niekoľko nových a zaujímavých projektov, ktoré majú napomôcť hlavne absolventom školy a žiakom s rôznymi postihnutiami, podotýkam do tejto skupiny nepatria iba žiaci z marginalizovaných rómskych komunít. No a od septembra ideme bojovať aj s duálnym vzdelávaním. Je to pre nás a zamestnávateľov obrovská výzva, verím, že práve tu sa nám podarí udržať svoj štatút a presvedčiť majoritu o nutnosti vzdelávania a získavania praktických zručností u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných rómskych komunít, ktorí ukončili vzdelanie na základných školách v nižších ročníkoch. Pevne verím, že Kežmarčania budú voči týmto žiakom tolerantní, keď ich uvidia praxovať na stavbách, stolárskych dielňach, pílach, či reštauráciách. Dajme im prosím šancu.

Na záver prajem všetkým, aby sa toto ťažké obdobie čím skôr skončilo a my sme si mohli opäť bez strachu kýchnuť, či zakašľať na verejnosti, či objať sa bez toho, aby sme sa báli.

 

Po týchto informáciách sa dá iba konštatovať, že aktivity Súkromnej spojenej školy, Biela voda v Kežmarku sú rôznorodé a veľmi pestré. Dotýkajú sa širokého spektra obyvateľstva a zasahujú ako do oblasti cestovného ruchu či školstva, tak i do hospodárstva, zdravotníctva, kultúry a histórie.

Veríme, že v nových priestoroch bude škola naďalej napredovať a budeme o nej počuť ešte veľa pozitívneho. Jej cieľom je jediné, aby sa tu študujúci žiaci nielen niečomu zmysluplnému naučili, ale našli aj samých seba a zmysel svojich súčasných a budúcich aktivít. Riadiť a spravovať školu, ktorá má okrem hlavného sídla ešte niekoľko elokovaných stredísk v dvoch okresoch nie je jednoduché. No doteraz sa to zvládlo určite na jednotku a všetci veríme, že tak to bude pokračovať aj v novom sídle!

Foto: Samuel Jurgovian, Anna Jurgovianová, Návšteva veľvyslankyne Írska v Kežmarku i na škole (fb Anna Jurgovianová, Kežmarský informačný express)