December je každý rok mesiacom darčekov a snáď aj rodinných stretnutí či návštev.

Tak je to aj v našej škole. I my sa snažíme rozdávať darčeky po celom Slovensku a aj do našej školy zavítali návštevníci, ktorí chodia do domovov práve v decembri.

Tentoraz to nebol ani Mikuláš, Dedo Mráz či Santa Claus, ale bola to sympatická slečna, ktorá síce prišla k nám naboso, ale nie s prázdnymi rukami. Tú stretnete na hlavnej chodbe školy, takže určite si každý pocestný pripomenie na to, či aj on nezabudol obdariť svojich najbližších nejakým darčekom.

Do školy ale zavítala i druhá návšteva. Tá sa nachádza na poschodí, kde pod školským krížom, tak trochu nesmelo, no s láskavosťou anjelika a plným košom dobroty rozdáva nielen radosť, ale i dobrotivosť, vľúdnosť a pokoru.

Je záver roka, tak nezabudnime na tých najbližších, ktorých máme v srdci. Teraz je ten čas, aby sme sa na chvíľu zastavili a venovali im náš čas. Zaslúžia si to!