Šikovné učiteľky so žiakmi z našej školy v ulynulých dňoch pracovali na výrobkoch, ktoré sa viažu na veľkonočné sviatky. Ich výrobky majú rôzne podoby, veď posúďte sami.