Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Názov pracovného miesta

čašník, servírka - Majster odbornej výchovy

Počet voľných miest

1

Deň nástupu

od 2. 9. 2021

Miesto/lokalita výkonu práce

Kežmarok

Pracovný pomer

na dobu určitú

Prax

min. 3 roky v odbore

Minimálne požiadavky na vzdelanie

1. výučný list v odbore

2. maturita

3. DPŠ

4. vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

5. AJ - vítaný

Ďalšie požiadavky

VP - typu B

 

Požadované doklady od uchádzačov

1. Písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov

2. Kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania

3. Štruktúrovaný profesijný životopis

4. Žiadosť o prijatie do zamestnania

5. Čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti


--

Kontaktné údaje:

Súkromná spojená škola, ul. Biela voda 2, Kežmarok

organizačná zložka: Súkromná stredná odborná škola

Biela voda 2

060 01  Kežmarok

tel.:  0902 323 517

 

Kontaktná osoba:

Ing. Lucia Fuhrmannová