Začiatkom júna 2021 úspešne zložili maturitnú skúšku ďalší naši maturanti. Všetkým maturantom držíme palce, aby si naplnili svoje životné sny.

Poďakovanie patrí ale aj pedagógom za veľkú pomoc pri zvládnutí týchto dvoch rokov počas pandémie koronavírusu. Urobili počas nich nielen veľký kus práce v ťažkej a náročnej dobe, ale urobili aj ťažké a správne rozhodnutia, aby udržali systém výučby hlavne u dospelých ľudí. Ďakujeme!