Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Milí rodičia, priatelia, známi!

Bolo by pre nás potešením, ak by ste sa rozhodli poukázať 2% (3%) z Vašich daní našej neziskovej organizácii Biela voda, n.o.
Finančné prostriedky použijeme na skvalitnenie vzdelávacieho procesu v školách zriadených neziskovou organizáciou.

Údaje o prijímateľovi:

IČO: 42092167
Právna forma: nezisková organizácia
Názov: Biela voda, n.o.
Sídlo: Biela voda 2, 060 01 Kežmarok

Tieto údaje vpíšete priamo do Vášho daňového priznania.

Ďakujeme!

 

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenia dane z príjmov FO 2020