Milí rodičia, priatelia, známi!

Bolo by pre nás potešením, ak by ste sa rozhodli poukázať 2% (3%) z Vašich daní našej neziskovej organizácii Biela voda, n.o.
Finančné prostriedky použijeme na skvalitnenie vzdelávacieho procesu v školách zriadených neziskovou organizáciou.

Údaje o prijímateľovi:

IČO: 42092167
Právna forma: nezisková organizácia
Názov: Biela voda, n.o.
Sídlo: Biela voda 2, 060 01 Kežmarok

Tieto údaje vpíšete priamo do Vášho daňového priznania.

Ďakujeme!

 

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenia dane z príjmov FO 2020