Žiaci v elokovanom pracovisku Ľubotín sa venovali aj aktivitám, ktoré sa týkajú súčasnej aktuálnej situácii vo svete.