Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Naša škola sa zapojila 22. apríla, ktorý je Svetovým dňom zeme do čistenia prírody a okolia, a to okolo všetkých elokovaných pracovísk a školy.
Počasie nám vyšlo, prírode sme svojou troškou pomohli a uvedomili sme si aká slabá je motivácia detí udržať ju čistou.
Je nutné viac zapájať deti mládež do takýchto reálnych aktivít, do projektov!