Naša škola sa zapojila 22. apríla, ktorý je Svetovým dňom zeme do čistenia prírody a okolia, a to okolo všetkých elokovaných pracovísk a školy.
Počasie nám vyšlo, prírode sme svojou troškou pomohli a uvedomili sme si aká slabá je motivácia detí udržať ju čistou.
Je nutné viac zapájať deti mládež do takýchto reálnych aktivít, do projektov!