Témou tohtoročných záložiek bol Milan Rastislav Štefánik alebo iné významne osobnosti, ktoré spájajú Čechov a Slovákov.

K významnému sviatku 100. výročie založenia Československa si naša škola pripomenula na hodinách Dejiny umenia a výtvarná príprava. Vyšli z toho krásne záložky, ktoré spájajú obidva štáty. Veríme, že sa naše záložky budú páčiť.