Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Na otvorení letnej turistickej sezóny vystúpila i naša škola

Dňa 1. mája sa uskutočnilo otvorenie letnej turistickej sezóny v meste Kežmarok. Slávnostný program bol v areáli Kežmarského hradu a na ňom participovala aj naša škola.

Naši žiaci vystúpili v ňom na módnej prehliadke a prezentovali sa pred návštevníkmi aj spevom, hudbou a tancom.

 

 

Aj my sme prispeli skrášlením nášho okolia pri príležitosti Svetovému dňa zeme

Naša škola sa zapojila 22. apríla, ktorý je Svetovým dňom zeme do čistenia prírody a okolia, a to okolo všetkých elokovaných pracovísk a školy.
Počasie nám vyšlo, prírode sme svojou troškou pomohli a uvedomili sme si aká slabá je motivácia detí udržať ju čistou.
Je nutné viac zapájať deti mládež do takýchto reálnych aktivít, do projektov!