Vitajte na stránke Súkromnej spojenej školy, Biela voda, Kežmarok

Neučíme sa pre školu, ale pre život.

Seneca

 

Naša zástupkyňa je nominovaná v ankete Učiteľ Slovenska 2020

„Neustále hľadám, objavujem a inovujem svoje vyučovacie metódy tak, aby boli moji žiaci vo svojom školskom prostredí prirodzení. Aby zábavnou, nenásilnou formou prijímali nové vedomosti, objavovali, skúmali a hľadali spoločné riešenia“, sú slová našej zástupkyne riaditeľky školy PhDr. Jany Mašlonkovej, ktorá je jednou z 30 nominovaných v celoštátnej ankete Učiteľ Slovenska 2020. Na našej škole učí etickú výchovu a odborný predmet: odevníctvo.

Vzdelávanie má silu znižovať chudobu, predsudky i konflikty. Nedostatok vzdelania je totiž hlavným faktorom mnohých sociálnych, politických, environmentálnych, hospodárskych a zdravotných problémov, ktorým čelí dnešný svet.

Aj na Slovensku chceme preto zvýšiť prestíž učiteľského povolania a motivovať súčasných a budúcich učiteľov k výkonu ich profesie.

V rámci iniciatívy CEEV Živica a Komenského inštitútu chceme nájsť a oceniť inšpiratívnych učiteľov základných a stredných škôl na Slovensku. Inšpiráciou nám bola medzinárodná cena Global Teacher Prize a po vzore mnohých ďalších krajín sme sa rozhodli vytvoriť projekt na národnej úrovni – Global Teacher Prize Slovensko v podobe ocenenia Učiteľ Slovenska.

Učitelia sa venujú jednému z najdôležitejších poslaní na svete. Kto mení svet a kde začína zmena? Každý učiteľ, ktorý je odovzdaný svojej práci a nevzdáva to ani napriek nastaveniu súčasného systému by nemal váhať o tom, či sa prihlási. Nehľadáme superhrdinov, ale učiteľských nadšencov.

Cena Učiteľ Slovenska nie je postavená na princípe súperenia a súťaženia, hoci si štatút súťaže musí z hľadiska medzinárodných pravidiel držať. Účasťou získavate učiteľov – priateľov nastavených na rovnakej vlne ako ste vy sami. Naším cieľom je prepájanie aktívnych pedagógov z celého Slovenska a informovanie verejnosti o úžasných veciach, ktoré robia.

Zmena stereotypného pohľadu na prácu učiteľov a prinavrátenie váženosti tejto profesii patria medzi naše dlhodobé priority. Nezaoberáme sa otázkou, kto je najlepší, ale kto to robí dobre a dosahuje patričné výsledky.

Ocenenie Učiteľ Slovenska môžu dostať učitelia základných a stredných škôl, učitelia pracujúci
aj na čiastočný úväzok, učitelia v online kurzoch.

Musia spĺňať tieto kritériá:

Podpora vzdelávacieho úspechu každého žiaka

Zmyslom tohto kritéria je preukázať pedagogickú prácu, ktorá vedie k zlepšovaniu žiakov ako jednotlivcov. Ide o podporu žiakov v naplňovaní ich potenciálu najrôznejšími cestami a spôsobmi (napr. či sú žiaci aj mimo školy aktívni v odbore, ktorý učiteľ vyučuje). Veľmi cenné je zameranie na to, ako učiteľ dokáže podporovať a zlepšovať spodných 30 % žiakov.

Vytváranie šíriteľných inovatívnych alebo osvedčených foriem výučby

Tu sledujeme, či sa učiteľ rozvíja a hľadá rôzne formy a metódy práce, ktoré je ochotný i ďalej šíriť. Dôležité je, aby tieto metódy a formy boli replikovateľné a šíriteľné a mohli byť využité inými učiteľmi.

Spolupráca s ďalšími vzdelávacími organizáciami vrátane zahraničia a aktívna účasť v mimoškolských aktivitách

Týmto kritériom sledujeme presah učiteľa nad rámec danej školy a jeho ďalšiu aktivitu, ktorá však s pedagogickou prácou stále súvisí. Tu je dôležité, ako sa učiteľ zapája do diania v danom mieste, prípadne i globálne (v zahraničí).

Zapojenie sa a vplyv v profesijnej komunite

Kritériom sledujeme aktívnu podporu učiteľskej profesie a prínos k jej prestíži. Dôležité je, že kandidát podporuje ostatných kolegov v rozvoji ich schopností a aktívne prispieva k tomu, aby i ostatní začali učiť.

Výsledky ankety budú známe na jeseň 2020, kedy sa uskutoční vzdelávacia konferencia a slávnostný galavečer k podujatiu Učiteľ Slovenska 2020.

 

 

 

Pri príležitosti Týždňa celoživotného učenia sa na pôde ministerstva školstva odovzdávali 29. novembra 2018 v Bratislave ocenenia – za rozvoj celoživotného vzdelávania. Jedno ocenenie putuje i do Kežmarku!

Ocenenia za rozvoj celoživotného vzdelávania odovzdávala nielen ministerka školstva Martina Lubyová, ale aj Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike.

Cenu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za rozvoj celoživotného vzdelávania odovzdala ministerka školstva výkonnej riaditeľke Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu a bývalej dlhoročnej riaditeľke Národnej agentúry programu Erasmus+ Irene Fonodovej.

Ceny za celoživotné vzdelávanie udelila aj Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR, a to v troch kategóriách: Vzdelávací projekt, Prínos v oblasti celoživotného vzdelávania a Popularizácia celoživotného vzdelávania.

V kategórii Vzdelávací projekt boli ocenené aktivity neziskovej organizácie Človek v ohrození v obci Kojatice, ktoré realizuje Mária Lichvárová. Za prínos v oblasti celoživotného vzdelávania si cenu prevzala Nadežda Hrapková, dlhoročná hlavná metodička Univerzity tretieho veku a prezidentka Európskej federácie starších študentov, ktorá sa zaslúžila o rozvoj vzdelávania seniorov.

V oblasti popularizácie celoživotného vzdelávania si cenu odniesla Súkromná spojená škola z Kežmarku, sídliaca na ulici Biela voda. Ocenenie pre školu si prevzala priamo riaditeľka školy Anna Jurgovianová. Ide o netradičnú školu so zameraním na výchovu a vzdelávanie v remeslách a službách formou alternatívnych prvkov vo výučbe, ktorá zároveň ponúka vzdelávacie kurzy pre dospelých vo veku od 18 do 55 rokov. Umožňuje tak najmä nízkokvalifikovaným nezamestnaným získať kvalifikáciu potrebnú na zvýšenie šancí uplatniť sa na trhu práce.
Slovensko už po osemnásty raz úspešne realizuje Týždeň celoživotného učenia (26. november – 2. december 2018), ktorý je koordinovaný Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých a generálnym partnerom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Počas neho sa okrem oceňovania práce za celoživotné vzdelávanie konajú desiatky aktivít v rôznych slovenských mestách. Hlavný program tvorí séria konferencií, seminárov a ďalších odborných stretnutí, dni otvorených dverí, ukážkových hodín a celý rad sprievodných podujatí určených pre odbornú i laickú verejnosť s osobitným dôrazom na meranie a zvyšovanie kompetencií dospelej populácie.

Zdroj a foto: Ministerstvo školstva

 

Adventné a vianočné dekorácie ponúka i naša škola

Kto hľadá krásnu adventnú či vianočnú dekoráciu ten ju nájde aj na našej škole

dventné vence, vianočné obrusy a prestierania rôznych tvarov a farieb alebo iné vianočné doplnky ponúka naša Súkromná spojená škola na ulici Biela voda, ktorá pripravila na predaj pre širokú verejnosť práve takýto sortiment.

Kto má rád príjemnú adventnú či vianočnú atmosféru ten by nemal váhať a mal by čo najskôr kontaktovať vedenie školy, aby si mohol kúpiť tie svoje farebné kombinácie.

Všetky výrobky vyrobili študenti našej školy v rámci Vianočnej dielničky 2018.